Home / Berita / SEMINAR JARINGAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DIGITAL PERPUSTAKAAN”

SEMINAR JARINGAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DIGITAL PERPUSTAKAAN”

Menjalankan fungsi pembinaan, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan seminar bertema “Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Koleksi Digital Perpustakaan” pada hari Senin, 8 September 2014.

Diikuti sekitar 250 peserta, seminar ini menghadirkan narasumber Yuslisar Ningsih, SH., MH (Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI), Prof. Dr. Sulistyo Basuki (Dosen Universitas Indonesia), dan Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib (Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI).

Ibu Yuslisar Ningsih membahas kewenangan perpustakaan terhadap salinan dan alih media koleksi yang diatur dalam undang-undang maupun rancangan undang-undang tentang Hak Cipta (UU No.19 tahun 2002, Pasal 48 RUU Hak Cipta), kegiatan yang tergolong pelanggaran Hak Cipta di perpustakaan. Prof. Dr. Sulistyo Basuki memaparkan pengembangan koleksi digital, keunggulan dan permasalahan yang timbul jika perpustakaan digital dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan bagaimana etika informasinya. Dipaparkan pula mengenai koleksi digital Perpustakaan Nasional RI hasil alih media bahan perpustakaan dan e-resources yang dilanggan secara online serta cara memanfaatkannya.

Semoga informasi dari seminar ini memperkaya wawasan pustakawan UNPAR dalam mengembangkan perpustakaan digital dengan memperhatikan hak cipta dan etika informasi.